Welkom bij BELW Advies


BELW Advies is specialist in functioneel groen ontwerpen in de stedenbouw, we letten op stedelijk groenkwaliteit en openbare ruimte kwaliteit. We zetten ons in voor biodiversiteit en gevarieerde functionele inrichting van de openbare ruimte. We werken met professionals. Verder ontwikkelt BELW Advies eigen kennis, o.a. in biobased economy.

Maak kennis met de drie businessunits van BELW Advies:
o Groen in de Stedenbouw: ontwerpen, openbare ruimte kwaliteit, biomimicry en biodiversiteit, duurzaam groen en onderhoud
Wij werken in beleid, ontwerp en ontwerpvoorbereiding met architecten; projectontwikkelaars; stedenbouwers. Ook werken we veel met grotere institutionele organisaties en gemeentelijke afdelingen milieu, stedenbouw, verkeer en groen.

o Kennisontwikkeling: functioneel groen en biobased economy
BELW Advies werkt aan functioneel groen ontwikkeling in grote projecten en interne studies. BELW Advies komt voort uit een innovatief landbouwadviesbureau. Dit resulteert in innovaties in groene grondstoffen

o Projecten: functioneel groen, groen en water en biobased grondstoffen
Sinds 1992 werkt BELW Advies aan langjarige projecten. BELW advies werkt als projectmanager en initiator graag met partners aan projecten.


FG


GLD
Mede gefinancierd door de Provincie Gelderland (interreg subsidieproject TopSoil) wordt gewerkt aan
Grasvezel als veenvervanger
(klik om meer te lezen)


Nieuwsbrief
Als u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief of voor informatie over andere publicaties kunt u contact opnemen via algemeen(a)belw.nl.