Functioneel groen in stedenbouw

Aan stedelijke omgevingen worden veel eisen gesteld; zowel om er prettig te wonen, werken, ontspannen en als bedrijfsvestiging. Daarbovenop stelt het klimaat ook nog eens extra eisen wat betreft temperatuur, luchtkwaliteit en waterhuishouding. Denk bijvoorbeeld aan wateroverlast bij heftige regen. We helpen de stad duurzaam inrichten, met voldoening op de langere termijn voor haar burgers.

BELW-advies is gespecialiseerd in het werkveld van duurzame stadsplanning en -ontwikkeling en duurzaam bouwen. Hierbij speelt slim inzetten van functioneel groen een hoofdrol.

Wij helpen u met duurzame oplossingen van gebouw, wijk tot stads-agglomeratie. We kunnen helpen met beleid opstellen, planning, ontwerpen en uitvoering.

We werken in teamverband met landschapsarchitecten, stedenbouwers en projectmedewerkers groen, cultuurtechniek, ecologie en milieu.