Terug
FG

GROEN EN BLAUW VOOR STEDENBOUW

Eindseminar grensregioproject Functioneel groen


De opgave
De trek naar de stad gaat door. In 2050 zal naar schatting 70 procent van de wereldbevolking in steden wonen. Hoe houden we de stad gezond en leefbaar, terwijl er gesnoeid wordt in groenbudgetten? Groen, rood, en blauw (ofwel groenbeheer, stedenbouw en waterbeheer) moeten eerder en intensiever samenwerken om betere ruimtelijke kwaliteit te realiseren. De urgentie voor die samenwerking groeit. Klimaatadaptatie vraagt om flexibeler ontwerp met meer aandacht voor groen en water in de stad. Redenen hiervoor zijn dat mensen zijn langer gebonden aan hun woonomgeving ('levensloopbestendig wonen') en burgers nemen steeds meer initiatief om zelf bij te dragen aan de groenstructuur in hun omgeving. Deze laatste twee zaken duiden erop dat de waardering voor de leefomgeving hoog is. Deze opgaves en nieuwe technische inzichten vindt u terug in het Nederlands-Vlaamse project 'Functioneel Groen, klimaatgroen, luchtgroen en sociaal groen'. Tijdens het open eindseminar ervaart u welke inzichten uit dit project bruikbaar zijn voor uw omgeving.

Praktijkervaringen in 14 steden
Aan de basis van het project liggen concrete herinrichtings- en verkavelingsinitiatieven in 14 steden in Vlaanderen en Nederland, waarbij groenstructuren een vooraanstaande plaats kregen toebedeeld. Het ontwerp van deze groenstructuren is gebaseerd op de mogelijkheden van groen om bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit, klimaatadaptatie en sociale, economisch gewenste ontmoetingsplaatsen. Functioneel groene bouwstenen dragen daardoor ook bij aan economisch gezonde en leefbare steden.
Dit project is aangetoond dat de waarde van vastgoed stijgt met 5 tot 15%, daar waar groen of blauw in de buurt is of waar men zicht heeft op groen of water.

Programma
Het seminar presenteert in de ochtend haar succesvolle praktijkprojecten klimaatgroen, luchtgroen en sociaal groen. In de middag is er een excursie naar het groenproject van Spoorzone Tilburg en worden in 'klimaatworkshops' o.a. ontwerpadviezen voor steden, beleidsaanpak voor groen, waardecreatie en economische aspecten en slimme uitvoering besproken. In de 'luchtworkshops' worden innovaties en modelleringen besproken van de bijdragen van groen aan luchtkwaliteit. E.e.a. wordt becommentarieerd door deskundigen van de TU Delft, WUR, Universiteit van Gent en Hasselt, Kema, VITO en nationale beleidsmakers uit Vlaanderen en Nederland. Het volledige programma volgt.

Datum:               7 februari 2013
Waar:                 Deprez Gebouw, Spoorzone te Tilburg
Van:                   9.30-17.00 uur
Contactpersoon:  Elma Schoenmaker elma.schoenmaker@belw.nl
Kosten:               gratis. Meer informatie www.functioneelgroen.nl
Opgeven via:       Annette.vanbrenk@belw.nl
Terug