Projecten

BELW Advies zet ervaren projectmanagement in.
In deze businessunit worden op een proactieve en interactieve wijze projecten gedraaid, in binnen en buitenland. We zijn altijd op zoek naar partners.

Projecten:

2006-2007 Interregproject Luchtgroen Dts - NL Duisburg, Nijmegen, Venlo, Krefeld
BELW Advies is projectleider

2009-2013 Grensregio 'Functioneel groen, klimaatgroen, luchtgroen en sociaalgroen'.Een project van 1,6 miljoen met 16 steden Be/NL poster FG project en projectsamenvatting. BELW Advies is initiator en programmanager

2010- 2011 PIDON project formulering 'Baanbrekende kunststoffen'.
Initiatie met 10 bedrijven en 3 overheden door BELW Advies

2011- 2013 Biomimicry Ontwerpprincipes voor omgeving ASML in Eindhoven. We werken vanuit biomimicry als ontwerpinspiratie en sluiten hierover een Greendeal biomimcry met Brainport Industries. BELW Advies organiseert een tentoonstelling Biomimicry op de WUR met bedrijfsleven

2012- 2013 Groen voor ouderen, bureau studies en ontwerpuitvoeringen

2012- 2013 Functioneel groen en water Interne studie

2007-2013 Grasraffinage - business to business Kennisontwikkeling..