Kennis-ontwikkeling en –toepassing

I Functioneel groen techniek

Kennisontwikkeling is ons inziens belangrijk.

We werken aan verdere ontwikkeling van functioneel groen techniek
a. ontwerptaal functioneel groen voor ontwerpers
b. water en functioneel groen
c. cursus en curriculum vorming functioneel groen
d. functioneel groen en beheer
e. bottom up aanpak functioneel groen in een wijk
f. participatie en functioneel groenII Biobased economie

Kennisontwikkeling en kennistoepassing biobased economie
       * biobased staat voor hernieuwbare grondstoffen die voldoen aan duurzaamheidscriteria van RED

In de biobased economie deed BELW Advies vanaf 2008 veelal eigen onderzoeken en soms onderzoeken samen met bedrijven, de zg business to business aanpak.
Vanaf 2010 richten we ons op de techniek van graspersen, op vezelgebruik in beton en op vezelgebruik in biopolymeren.
Voor meer informatie klik hier of vraag naar Elma Schoenmaker