Biopolymeren
a. Formulering van een groot project t.b.v. kennisontwikkeling, PIDON project,
b. Medeorganisator van het Gelderse project Biobest Working community, i.s.m. Provincie Gelderland en HAN
BIObest
Terug