Ontwerpen voor wegen

Luchtgroen

N302 (Harderwijk) doorsnede met luchtgroen

N302 doorsnede zonder luchtgroen

N302 luchtgroen in Harderwijk i.s.m. Heijmans Infra
Duurzame weg
Weg van de Toekomst N329 Gemeente Oss i.s.m. Heijmans (pdf-bestand)
De gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant hebben voor de herinrichting van de N329 hoge ambities. In de aanbesteding vragen ze de weg van de toekomst uit te werken als een zichtbaar voorbeeld van innovatieve en duurzame infrastructuur. In nauwe samenwerking tussen Heijmans, Zwarts & Jansma Architecten en BELW Advies komen de plannen tot stand. BEWL Advies bewaakt de duurzaamheid van de aanbesteding samen met Breijn.

Beeldadvies
Ontwerpadvies wegbeelden provincie Gelderland (pdf-bestand)
In het Gelderse landschap nemen de provinciale wegen, met 1200 kilometer lengte, een belangrijke plek in.
Het beeld van de wegen af gezien naar het landschap is een speerpunt in het Actieplan Ruimtelijke Kwaliteit 2008-2011. BELW Advies heeft een eerste aanzet gegeven voor verbeteringen. Het verbeteren heeft alles te maken met identiteit, continu´teit, focus en (uit)zicht.
BELW Advies maakte tien leaflets om handzame ingrepen met een groot effect mogelijk te maken.