Rondweg

De rondweg in Genk werd voorzien van luchtgroenstructuren t.b.v. verbetering van de lokale luchtkwaliteit.Parkstad Limburg

Voor de buitenring in Parkstad Limburg deed BELW Advies een studie naar de verbetreing van luchtkwaliteit voor kwetsbare vegetatie.