Studie naar groen voor ouderen

Een van de oplossingen waar BELW Advies naar zoekt is het inzetten van groen voor de gezondheid van ouderen.
Er zijn diverse studies die uitwijzen dat groen een bijdrage kan leveren aan het welzijn en de gezondheid van mensen.

Agnes van den Berg [2005] schrijft in Health impactsof healing environments dat groen een significante bijdrage levert aan comfort, stressvermindering en zelfs genezing.
Femke van den Bosch [2006] schrijft in haar master thesis 'Groen = gezond' dat een groene omgeving stress kan verminderen tot normale waarden.


Groen geeft ook zin aan het leven en biedt meer mogelijkheid tot het leggen van sociale contacten. Groen moet hiervoor wel voldoen aan eisen zoals bereikbaarheid, veiligheid, onderhoud en comfort.

Doordat ouderen behoren tot een van de grootste risicogroep als het gaat om de gevolgen van klimaatverandering, is deze studie ook gericht hierop.

In deze studie wordt de theoretische lens voornamelijk bepaald door het werk van Agnes van den Berg [2005] Health impacts of a healing environment. Waarin wordt gezegd dat groen op vele manier een positieve bijdrage kan leveren aan de gezondheid van mensen.
Groen wordt in deze studie gezien als een belangrijk hulpmiddel voor een gezonde leefomgeving voor ouderen. Keuzes voor soorten en inrichting worden verder uitgediept.

Doel is dat dit handboek wordt ingezet bij de inrichting van de buitenruimte bij zorginstellingen voor ouderen. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van de bewoners, aspecten gerelateerd aan veiligheid, welbevinden en klimaatverandering.

BELW Advies heeft zich gespecialiseerd in Functioneel Groen. Hierbij wordt groen ingezet voor
- verbetering van de luchtkwaliteit (luchtgroen), - verminderen vande effecten van klimaat- verandering (klimaatgroen)
- voor sociale functies (sociaal groen).

De kennis over klimaatgroen in combinatie met sociaal groen combineert BELW met ontwerpregels voor gezond groen en een handboek met maatregelen voor gezond groen.

Klik hier om de poster hierover te openen