Visie Duurzaam beheer openbare ruimte Gemeente Ede
We werken met de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de Gemeente Ede aan een visie op de duurzaamheid van de leefomgeving, waarbij met een doordachte strategie de drie P's van people, planet en profit elkaar versterken.
Gekozen is om e.e.a. vast te leggen in een document, maar ook te werken in interactie met medewerkers, met bestuur en andere afdelingen.Functioneel groen beheer

Studies naar en uitvoering van functioneel groen beheer